یک روز بازارگردی در «بازرگام»
آغاز توزیع هوشمند کالا با کمبود و گرانی

در حالی این روزها قیمت کالاهای اساسی در برخی موارد در حال افزایش است که قیمت‌‌گذاری دستوری کالاها از زمان سر کار آمدن این دولت اعلام و نصفه و نیمه آغاز شد، اما حالا دولت برای اینکه پیچ شل بازار را به نوعی تنظیم کند یک قدم فراتر رفته و از سامانه‌ای به نام بازرگام رونمایی کرده که در آن کالاهای اساسی مانند مرغ، برنج، شکر و روغن را با قیمت مصوب دولتی عرضه می‌کند.

یک روز بازارگردی در «بازرگام»
آغاز توزیع هوشمند کالا با کمبود و گرانی

در حالی این روزها قیمت کالاهای اساسی در برخی موارد در حال افزایش است که قیمت‌‌گذاری دستوری کالاها از زمان سر کار آمدن این دولت اعلام و نصفه و نیمه آغاز شد، اما حالا دولت برای اینکه پیچ شل بازار را به نوعی تنظیم کند یک قدم فراتر رفته و از سامانه‌ای به نام بازرگام رونمایی کرده که در آن کالاهای اساسی مانند مرغ، برنج، شکر و روغن را با قیمت مصوب دولتی عرضه می‌کند.

یک روز بازارگردی در «بازرگام»
آغاز توزیع هوشمند کالا با کمبود و گرانی

در حالی این روزها قیمت کالاهای اساسی در برخی موارد در حال افزایش است که قیمت‌‌گذاری دستوری کالاها از زمان سر کار آمدن این دولت اعلام و نصفه و نیمه آغاز شد، اما حالا دولت برای اینکه پیچ شل بازار را به نوعی تنظیم کند یک قدم فراتر رفته و از سامانه‌ای به نام بازرگام رونمایی کرده که در آن کالاهای اساسی مانند مرغ، برنج، شکر و روغن را با قیمت مصوب دولتی عرضه می‌کند.