دوطرف برای بازگشت به توافق 2015 مصمم هستند
مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در گفت‌وگو با الجزیره:

علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان روز گذشته در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: «فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب توافق هسته‌ای و توافقات پادمانی انجام می‌شود و واضح است اگر طرف‌های برجام به تعهداتشان ذیل این توافق پایبند باشند، ما نیز همانند آن‌ها عمل می‌کنیم و به‌طور کامل به تعهداتمان ذیل برجام پایبند خواهیم بود».

آژانس ماهیت فنی خود را حفظ کند
علی باقری در گفت‌وگو با الجزیره:

مذاکره‌کننده ارشد ایرانی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: تا زمانی که طرف مقابل متعهد نشود، هیچ دلیلی برای عقب‌نشینی ما از سیاست هسته‌ای وجود ندارد.