رونق تولید با مالیات بر رقبا
تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان برای سال آینده تمدید شد اما این حمایت کافی نیست

رقم فرار مالیاتی سوداگران در عرصه اقتصادی بسیار بالاست و در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات دیگر مؤدیان مالیاتی به‌ عنوان یکی از راه‌های تأمین بودجه 1401 مطرح است؛ اما از سوی دیگر، مسئولان و صاحبنظران اقتصادی به ‌موازات توجه به مسئله تأمین بودجه سال آینده، تلاش دارند افزایش میزان مالیات‌ها موجب بروز وقفه یا مانعی بر سر تداوم فعالیت و رونق واحدهای تولیدی نشود. در همین راستا، وزارت اقتصاد پیشنهاد اجرای ۵درصد معافیت مالیاتی را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ارائه کرد که هیئت دولت نیز در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه 14 آذرماه آن را به تصویب رساند.

تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک
سخنگوی دولت از یک مصوبه هیئت وزیران خبر داد

سخنگوی دولت از تصویب معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در لایحه بودجه 1401 در هیئت‌وزیران خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما علی بهادری جهرمی دیشب دراین‌باره گفت: هیئت دولت تاکنون چهار جلسه را به بررسی جزئیات این لایحه اعم از تبصره‌ها و بندهای آن اختصاص داده است. 

رونق تولید با مالیات بر رقبا
تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان برای سال آینده تمدید شد اما این حمایت کافی نیست

رقم فرار مالیاتی سوداگران در عرصه اقتصادی بسیار بالاست و در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات دیگر مؤدیان مالیاتی به‌ عنوان یکی از راه‌های تأمین بودجه 1401 مطرح است؛ اما از سوی دیگر، مسئولان و صاحبنظران اقتصادی به ‌موازات توجه به مسئله تأمین بودجه سال آینده، تلاش دارند افزایش میزان مالیات‌ها موجب بروز وقفه یا مانعی بر سر تداوم فعالیت و رونق واحدهای تولیدی نشود. در همین راستا، وزارت اقتصاد پیشنهاد اجرای ۵درصد معافیت مالیاتی را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ارائه کرد که هیئت دولت نیز در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه 14 آذرماه آن را به تصویب رساند.