صدای دیپلماسی منطقه‌ای در «اکو»
رئیس‌‎جمهور در اجلاس ترکمنستان تأکید کرد شبکه مواصلاتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود

نخستین سفر خارجی سیدابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس شانگهای به تاجیکستان بود و دومین سفر او هم دیروز برای دیدار با سران عضو سازمان «اکو» در ترکمنستان انجام شد؛ سازمانی که در کنار «اوراسیا» و «شانگهای» یکی از سه پیمان اقتصادی منطقه‌ای مهم دیگری است که ایران در آن حضور دارد و اتفاقاً از این جهت که ایران یکی از پایه‌گذاران این سازمان اقتصادی است، شاید برای ما از دو پیمان دیگر مهم‌تر باشد.