اشتغال‌زایی 300 نفره با نخ و سوزن
ساعتی با بانوی کارآفرینی که هنرهای دستی آموزش می‌دهد

این بانوی کارآفرین که درحال حاضر با توجه به شرایط شیوع کرونا و رکود در بازار فروش، تمرکز اصلی‌اش را بر تولید نمونه کار برای حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور قرار داده،

اشتغال‌زایی 300 نفره با نخ و سوزن
ساعتی با بانوی کارآفرینی که هنرهای دستی آموزش می‌دهد

این بانوی کارآفرین که درحال حاضر با توجه به شرایط شیوع کرونا و رکود در بازار فروش، تمرکز اصلی‌اش را بر تولید نمونه کار برای حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور قرار داده، بیان می‌کند: