هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود
استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید از دو دامپروری:

سفیر اتریش با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد
با رویکرد مسائل اقتصادی

استاندار خراسان رضوی صبح روز گذشته در دیدار سفیر اتریش گفت: این استان در خط‌مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و لازم است کشورهای اروپایی در این حوزه همکاری و مشارکت بیشتری کنند. نظری در دیدار با «ولف دیتریش هایم» سفیر جدید اتریش در ایران بر رعایت حقوق بین‌المللی کشورها تأکید کرد و گفت: امیدواریم مسائل مربوط به تحریم برطرف شود تا بتوانیم روابط خوبی با همه کشورها از جمله اتریش برقرار کنیم.