زیارت در شب عملیات
ارادت رزمندگان به امام رضا(ع) به روایت محمد احمدیان

سردار محمد احمدیان در سن 50 سالگی، در حالی که 33 سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز با یاد و خاطره شب و روزهای دفاع مقدس و رزمندگان زندگی می‌کند.

زیارت در شب عملیات
ارادت رزمندگان به امام رضا(ع) به روایت محمد احمدیان

سردار محمد احمدیان در سن 50 سالگی، در حالی که 33 سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز با یاد و خاطره شب و روزهای دفاع مقدس و رزمندگان زندگی می‌کند.