۹۰ دقیقه آگهی بازرگانی!
در روز آتش بازی قلعه نویی، شهرآورد مساوی شد

هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر با آتش بازی گل گهر و توقف استقلال و پرسپولیس در شهرآورد۹۷ آغاز شد. در این بازی که از نظر فنی بسیار نازل بود دو تیم جز چند صحنه بی‌رمق نتوانستند خطر جدی روی دروازه هم ایجاد کنند. در بازی حساس دیروز که با قضاوت بنیادی‌فر آغاز شد، همه چیز تحت تأثیر جنجال تبلیغات محیطی بود که استقلال برنده آن شد.

90 دقیقه آگهی بازرگانی!
در روز آتش بازی قلعه نویی، شهرآورد مساوی شد

هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر با آتش بازی گل گهر و توقف استقلال و پرسپولیس در شهرآورد97 آغاز شد. در این بازی که از نظر فنی بسیار نازل بود دو تیم جز چند صحنه بی‌رمق نتوانستند خطر جدی روی دروازه هم ایجاد کنند. در بازی حساس دیروز که با قضاوت بنیادی‌فر آغاز شد، همه چیز تحت تأثیر جنجال تبلیغات محیطی بود که استقلال برنده آن شد.