سند تحول مبنای انتخاب وزیر
وزرای اسبق حوزه آموزش در گفت‌گو با قدس از فرصت سوزی 10 ساله برای اجرای طرح تحول آموزش و پرورش می‌گویند

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزش و پرورش موضوع اجرای سند تحول این نظام است. موضوعی که وزرای سابق باوجود گذشت10 سال از تصویب آن، در اجرای کامل این سند توفیقی نداشته‌اند و حال به نظر می‌رسد یکی از مطالبات مهمی که نمایندگان در جلسه رأی اعتماد فردا، یکشنبه از یوسف نوری، سومین گزینه پیشنهادی این وزارتخانه خواهند داشت، ضرورت پیگیری و چگونگی اجرای این مهم است.

سکاندار وزارت 17 میلیونی
با 195 رأی موافق نمایندگان، «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد

سرانجام تکلیف سکاندار وزارت آموزش و پرورش مشخص شد. وزارتی که با 6/15 میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون معلم و چند صد هزار مسئول، پر جمعیت‌ترین وزارت کشورمان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دفاعیات سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از برنامه‌هایش و شنیدن نطق موافقان و مخالفان، به «یوسف نوری»به عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.

سکاندار وزارت 17 میلیونی
با 195 رأی موافق نمایندگان، «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد

سرانجام تکلیف سکاندار وزارت آموزش و پرورش مشخص شد. وزارتی که با 6/15 میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون معلم و چند صد هزار مسئول، پر جمعیت‌ترین وزارت کشورمان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دفاعیات سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از برنامه‌هایش و شنیدن نطق موافقان و مخالفان، به «یوسف نوری»به عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.