با صادرات کیوی نارس بازار روسیه را از دست دادیم

با صادرات کیوی نارس بازار روسیه را از دست دادیم

مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان به ایلنا گفت: باغدار باید اجازه بدهد تا قند کیوی برسد و کیوی را زمانی که هنوز ترش است برداشت نکند. ما همواره به باغداران توصیه می‌کنیم زمان برداشت را به تعویق بیندازند اما متأسفانه دلال‌ها برای اینکه نرخ خرید شکسته شود باغداران را ترغیب می‌کنند زودتر از زمان مشخص محصول چیده شود. وی با اشاره به کشورهای هدف صادراتی گفت: کیوی به هند، افغانستان، پاکستان و روسیه صادر می‌شود. قند کیوی باید به 6.5 تا 7.5 درصد برسد تا محصول قابلیت صادراتی پیدا کند اما  کیوی زودتر از زمان برداشت می‌شود از این‌ رو این محصول، بازارپسندی خود را در روسیه از دست داد. همچنین مسدود کردن مسیر ترانزیتی ایران به روسیه از سوی جمهوری آذربایجان کاهش صادرات کیوی به روسیه را تشدید کرد. بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ کیوی ترکیه بازار روسیه را از ما گرفت.

ارسال دیدگاه