آرشیو اخبار
تست تست تست

تست تست تست

1400/4/20
خودروسازی با چاپ پول زنده مانده است/ ششمین تولید کنندۀ مرغ جهان هستیم اما مردم در صف می‌ایستند

فربد زاوه گفت: صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر عامل تورم است، بنابراین سیاست گذاران باید به این نتیجه برسند که آیا می‌خواهند اقتصاد تورمی باشد و باز هم با چاپ پول برای زنده نگاه داشتن این صنعت، فشار بیشتری به مردم تحمیل شود یا اینکه باید جواب مردم را بدهند و از حمایت های غیر ضروری از صنعت خودروسازی دست بکشند

1400/3/23